Ribolov

slika mali pleter

Minimalne dozvoljene lovne veličine gospodarski važnih vrsta riba

Sportski ribolovci, htjeli to oni ili ne, moraju poznavati neke od zakonskih akata. To se posebno odnosi na Naredbu o zaštiti riba i drugih morskih organizama. Naredba o zaštiti propisuje što se podrazumijeva pod nedoraslim ribama i drugim morskim organizmima te najmanju količinu (dužinu ili težinu) gospodarski važnih vrsta riba. Nedoraslim ribama i drugim morskim organizmima, stoji u naredbi, smatraju se svi razvojni oblici prije njihove prve spolne zrelosti. U svrhu bolje informiranosti, jer sportski ribolovci to moraju znati, navodimo najmanje veličine gospodarski važnih vrsta riba, ispod kojih se ne smiju loviti. Napomena : ribama se dužina tijela mjeri od vrška glave do kraja ispružene repne peraje.